ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 (ณ เวลา 9.00 น.) ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,583 ราย มาจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

 

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้สะสมอยู่ที่ 65,153 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 15 รายรวม 203 ราย โดยสามารถติดตามการแถลงข่าวจาก ศบค.ในช่วงเวลา 11.30 น.ของวันนี้ต่อไป