สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 270 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมบวกเพิ่มเป็น 1,461 รายแล้วในขณะนี้

 

 

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นการระบาดจากพื้นที่ทองหล่อ โดยเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษซึ่งจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปในชุมชนหรือครอบครัว เพราะสายพันธุ์นี้แพร่ระบาดได้เร็วโดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เชียงใหม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 200 รายทุกวัน 

 

ขณะนี้ สามารถขยายจำนวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักมากได้ 1,500 ราย และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของจังหวัด และจากการสำรวจพบว่ามีความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 วัน เมื่อรวมทั้งสองแห่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้ออาการไม่หนักได้ประมาณ 2,000 ราย

 

 

 

ตัวเลขสูงต่อเนื่อง เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 270 ราย

 

ตัวเลขสูงต่อเนื่อง เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 270 ราย