วันที่ 13 เมษายน 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 965 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อกำลังรักษา 6,190 ราย  หายป่วยแล้ว 862 ราย วันนี้ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต

อ่านข่าว : ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศ 956 รายวันนี้ ติดเชื้อไปทั้งหมด 42 จังหวัดแล้ว จังหวัดละกี่คน เช็กเลย

ขณะเดียวกัน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนหากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดมาต้องทำอย่างไร 

ผู้สัมผัสแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เสี่ยงสูง และ เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงสูง คือ มีการพูดคุยกัน ไอ จาม ใส่กัน  5 นาที ที่สัมผัสใกล้ชิดกันโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่หรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันนานกว่า 15 นาที อากาศไม่ถ่ายเท กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการ คือ 

1.กักตัว 14 วัน จะกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรือ กักที่สถานที่ราชการกำหนดอันนี้แล้วแต่กรณี
2.ต้องตรวจหาเชื้อโควิดกับห้องปฎิบัติการณ์ครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจ ถ้าท่านผลบวกท่านก็เป็นผู้ติดเชื้อ เราจะได้ไปหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อไป แต่ถ้าท่านผลเป็นลบแสดงว่าคนที่ท่านไปสัมผัสก่อนหน้านี้ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องกังวล

การตรวจเชื้อโควิดครั้งแรกไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ เพราะเราจะต้องติดตามท่านจนครบระยะกักตัว 14 วัน  ระยะฟักตัวของโรค
ส่วนใหญ่จะเป็นในวันหลังๆ จากประสบการณ์ถึงแม้ตรวจครั้งแรกผลเป็นลบไม่ใช่ว่าท่านปลอดภัย ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ควรไปอยู่ในที่ชุมชนหรือพบปะคนอื่นเด็ดขาด หลังจากตรวจครั้งแรกแล้ว ก็จะมีการตรวจครั้งที่ 2 ต่อไป บางรายตรวจ 2 ครั้งผลเป็นลบ ถ้าหากมีอาการต้องไปตรวจเพิ่มเติม