13 เม.ย.2564  พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ (สมช.)​ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19​ (ศปก.ศบค.)​ ได้มีหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19​ โดยมีสาระสำคัญระบุว่า​ ตามที่เคยเรียนขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้วเมื่อ 10 เม.ย.2564 นั้น​ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิง และยังมีสาเหตุจากกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งปิดภาคการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน​ นอกจากนั้น ยังพบว่ามีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 หลายท่าน แต่สถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. และ ศปก.สธ. ที่จะสามารถควบคุมได้แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์​ ดังนั้น จึงขออนุญาตขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาเน้นย้ำข้าราชการในสังกัด  ดังนี้

 


1.มาตรการส่วนบุคคล​ โดยขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างการล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม ส่วนบุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยง กิจการที่เสี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยง" ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ


2. มาตรการในสถานที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม​ โดยนายกฯ กรุณาอนุมัติให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึง 30 เม.ย.2564  ทั้งนี้​ เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และเพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้ขอให้ยึดถือ "แนวปฏิบัติ" ตามมติ ครม. เมื่อ 17 มี.ค.2563​ 

 

นอกจากนี้ ในการจัดการประชุม การเรียนการศึกษาอบรม ขอให้พยายามใช้รูปแบบ online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สธ. อย่างเคร่งครัด