จากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด หลังพบการระบาดจากสถานบันเทิงจนนำมาซึ่งการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 สัปดาห์มีการระบาดไปแล้ว 37 จังหวัด ทำให้หลายจังหวัดต้องออกมาตรการในการคุมเข้ม เพื่อป้องกันเชื้อโควิดระบาดเข้ามาในแต่ละจังหวัดของตนเอง

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังคงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยป้องกันการป่วย และ ป้องกันการป่วยรุนแรง ซึ่งทาง ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกมาเผยข้อมูลแล้วว่า การฉีดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด ป้องกันการป่วยรุนแรงแต่ถ้าเรายังเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานี่เสี่ยงก็มีโอกาสติดเชื้อ และจากการตรวจสบข้อมูลจากทาง กทม.พบว่าประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 103,333 โด๊ส  ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ยอดผู้รับวัคซีน 7,731 โด๊ส ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 103,333 โด๊ส โดยแบ่งเป็นการฉีดให้แก่ 6 กลุ่มที่มีความเสี่ยง

1.บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข +3,150 ราย (สะสม 55,126 ราย) 
2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 884 (สะสม 11,616 ราย)
3.เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย +1,055 (สะสม 10,194 ราย)
4.บุคคลที่มีโรคประจำตัว +825 ราย (สะสม 7,625 ราย)
5.ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง +1,857 ราย (สะสม 18,772 ราย)
6.จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม +1,452 ราย (สะสม 7,121 ราย) 

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเสี่ยง  ใน กทม. ฉีดไปทั้งหมดกี่โดสแล้ว