Korat Next Step อัปเดตตสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวันครราชสีมา ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11ราย โดยกระจายอยู่5อำเภอ อ.ชุมพวง 3 ราย, อ.ปากช่อง 1 ราย, อ.พิมาย 1 ราย, อ.โนนไทย 1 ราย

ซึ่งจะเผยไทม์ไลน์อีกครั้ง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึง รวมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เดินทางไปแหล่งชุมชน เช่น ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง และตลาดสด เป็นต้น

ขอบคุณ Korat Next Step