สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2564) ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 134,499,551 ราย เสียชีวิตรวม2,914,191 ราย รักษาหายแล้ว 108,298,087 ราย

 

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 อันดับแรก

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 31,715,454 ราย เสียชีวิตสะสม 573,842 ราย 

2.บราซิล ติดเชื้อสะสม 13,286,324 ราย เสียชีวิตสะสม 345,287 ราย 

3.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 13,057,954 ราย เสียชีวิตสะสม 167,694 ราย

4.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 4,939,258 ราย เสียชีวิตสะสม 98,065 ราย

5.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,614,834 ราย เสียชีวิตสะสม 101,845 ราย

6.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม4,370,321 ราย เสียชีวิตสะสม 126,980 ราย

7.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 3,717,602 ราย เสียชีวิตสะสม 112,861 ราย

8.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 3,689,866 ราย เสียชีวิตสะสม 33,201 ราย

9.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,336,637 ราย เสียชีวิตสะสม 76,179 ราย

10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 2,951,814 ราย เสียชีวิตสะสม 78,473 ราย

ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ 113 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 30,310 ราย เสียชีวิตสะสม 95 ราย