วันที่ 8  เมษายน 2564 นายบากบั่น บุญเลิศ ผู้อํานวยการหลักสูตร DTC(Digital Transformation for CEO)ได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวออกไปในขณะนี้ว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเป็นแหล่งแพร่โควิด-19 จนก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า การจัดหลักสูตรอบรมอาจเป็นหนึ่งในสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น 

หลักสูตรขอเรียนแจ้งเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละรายพบว่า ตลอดการอบรมช่วงบ่ายนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดมิได้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อแต่อย่างใด หากแต่เกิดขึ้นในช่วงค่ำภายหลังจากจบการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนหนึ่งขึ้นไปสังสรรค์กันต่อที่ The Cassette Sky Bar ซึ่งอยู่ด้านบนของโรงแรม 
ทั้งนี้ ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแทบทั้งหมดสะท้อนว่าเป็นเช่นนั้น


                   เปิดคำชี้แจง "ผอ.หลักสูตร DTC" พร้อมระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้อบรมผู้ติดเชื้อ"โควิด-19"

เปิดคำชี้แจง "ผอ.หลักสูตร DTC" พร้อมระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้อบรมผู้ติดเชื้อ"โควิด-19"

เปิดคำชี้แจง "ผอ.หลักสูตร DTC" พร้อมระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้อบรมผู้ติดเชื้อ"โควิด-19" เปิดคำชี้แจง "ผอ.หลักสูตร DTC" พร้อมระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้อบรมผู้ติดเชื้อ"โควิด-19"

เปิดคำชี้แจง "ผอ.หลักสูตร DTC" พร้อมระบุ "ไทม์ไลน์" ผู้อบรมผู้ติดเชื้อ"โควิด-19"

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ประสานงานกับทางโรงแรมที่จัดอบรมและประสานไปยังสถานบันเทิงดังกล่าวซึ่งทางโรงแรมได้ดําเนินการ ฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
ขณะที่ The Cassette Sky Bar ได้ปิดให้บริการและดําเนินการฆ่าเชื้อไปแล้ว ซึ่งทางหลักสูตร จะติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้อบรมอย่างใกล้ชิดต่อไป
หลักสูตรขอยืนยันว่าในวันงานเปิดหลักสูตร มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 ท่าน ทั้งผู้เข้าอบรมและทีมงาน หลักสูตรดําเนินการด้วยความเป็นมือ อาชีพในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้
จัดให้มีระบบคัดกรองบุคคลเข้าร่วมงาน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องสแกนความร้อนในร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ให้บริการเจล แอลกอฮอล์ครบถ้วนและเกินกว่ามาตรฐาน 
การจัดงานอบรมมีการเว้นระยะห่าง ตรวจอุณหภูมิตามระเบียบของ พ.ร.บ.ควบคุมโรค 
สําหรับผู้เข้าร่วมงานบางท่านที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้กําลังตรวจสอบว่าติดเชื้อมาจากที่ใด โดยให้ผู้อบรม เจ้าหน้าที่ทุกคนไปตรวจ เชื้อโควิด และจัดทําทะเบียนการตรวจโรค ห้ามปกปิดข้อมูลในการเดินทางไปทํากิจกรรมในช่วงระยะที่ผ่านมา โดยให้ระบุก่อนหน้า และหลังอย่างน้อย 10 วันเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

จากที่ได้สอบถามข้อมูลผู้เข้าร่วมงานที่ติดเชื้อโควิดแล้วนั้น จุดร่วมที่เชื่อมโยงกันคือที่ The Cassette Sky Bar ชั้นบนของโรงแรม ทางหลักสูตรมีความเป็นห่วงอย่างยิ่ง หากมีผู้เข้าร่วมอบรมท่านใด ได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ขอให้เดินทางไปตรวจการติดเชื้อพร้อมทั้งกักตัว เป็นเวลา 14 วัน หากท่านใดที่ไปตรวจเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งผลตรวจกับทางหลักสูตรได้ทันที เราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ

   นายบากบั่น บุญเลิศ

 ผู้อํานวยการหลักสูตร DTC

  8 เมษายน 2564