สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิดประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 พบจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มวันนี้ 36 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 116 ราย  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 47 ราย 

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจำนวน 2,228 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 2,262 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล 19 ราย โรงพยาบาลเอกชน 46 ราย รอผลตรวจเชื้อ 26 ราย 

ด่วน เชียงใหม่ลามไม่หยุด ติดเชื้ออีก 36 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง