เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ระบุว่า วันที่  8 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 10.00 น. รายงานสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่ วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย (รายที่ 52,53 ของจังหวัด) มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกทม. ดังนี้ 
รายที่ 52 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพติดตามนายจ้างดูแลสถานบันเทิงที่ กทม. รักษาที่ รพ.โพธาราม  
รายที่ 53 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รักษาที่ รพ.ราชบุรี มีประวัติไปสถานบันเทิงที่ กทม. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 8 ราย อยู่ในการเฝ้าระวังและดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว  ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย  ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5 ราย รักษาหาย 48 ราย
 

 ขอให้ประชาชนที่ไปสถานบันเทิงในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี (รายชื่อสถานบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ) ในช่วงเดือนมีนาคม ให้รีบไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน  ขอความร่วมมือหน่วยราชการและประชาชนจังหวัดราชบุรีร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคโควิด 19  โดยเฉพาะกิจกรรมช่วงสงกรานต์จังหวัดราชบุรีอนุญาต ให้จัดเฉพาะสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ  ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุญาตนายอำเภอ   หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ งดสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม งดคอนเสิร์ต  เข้มงวดการใช้ DMHTT  หากผ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ  ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดราชบุรี

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี