สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่สถานบันเทิงเรียกได้ว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดวันนี้ (7 เมษายน 2564) ศบค.รายงานถานการณ์การระบาดพบผู้ติดเชื้อที่มีส่วนเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม.รวมทั้งสิ้น 291 ราย ทำให้หลายจังหวัดต้องมีการปรับมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อโควิดระบาด โดย 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้มีการประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่สีแดงต้อง กักตัว 14 วัน หรือกักตัวตามระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดกำหนด 

อ่านข่าว : กทม.เปิดรายชื่อ 21 สถานบันเทิง 8 เขตใน กทม. ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19
 

ทั้งนี้ 5 จังหวัดภาคอีสาน บุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดง เดินทางมาต้องกักตัว ได้แก่

1.จังหวัดบุรีรัมย์
นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศ 5 จังหวัดโซนสีแดงเข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน 

2.จังหวัดบึงกาฬ
สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เขียนข้อความประกาศไว้ว่าด่วนที่สุด ผู้ที่จะกลับภูมิลำเนาที่ จ.บึงกาฬ ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องลงทะเบียนสอบสวนโรค และกักตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 64 สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์

3.จังหวัดสุรินทร์ 
นายสุวพงศ์  กิติรัชพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสีแดงรายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อเดินทางมาถึง และทำการกักตัวที่พักอาศัย 14 วัน 

4.จังหวัดนครราชสีมา
ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมหารือมาตรการป้องกัน  หลังมีการแพร่ระบาดจากหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นครปฐม และ นนทบุรี เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเเดง)โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือหากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาเท่านั้น ด้วย Rapid Test ซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่าย 600 บาท โดยผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัดจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองและนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องกักตัว

5.จังหวัดสกลนคร

5 จังหวัดภาคอีสานประกาศ ใครเดินทางมาจากจังหวัดสีแดงต้องกักตัว