ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ไปในหลายพื้นที่จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ระบุ ไม่ยกเลิกหยุดสงกรานต์ก็เคอร์ฟิว กทม. และปริมณฑล แล้วปล่อยให้ฮีโร่ อสม. เราตามเก็บที่ ตจว. ก็พอไหวนะครับ

สงกรานต์, เคอร์ฟิว, โควิด-19