บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) ออกประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยเปิดเผยว่า มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 17 ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ว่าติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตามพนักงานท่านดังกล่าวมิได้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

 

 

โดยทาง เอไอเอส ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องและสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมปิดพื้นที่อาคารเอไอเอสทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 เพื่อทำความสะอาด deep-cleaning และดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบ

 

รวมทั้งได้แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้น 17 กักตัวเองอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วันและเฝ้าสังเกตอาการของตนเอง

 

 

พนง.เอไอเอสติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด-ปิดอาคาร