สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้ 19 ราย กระจายอยู่ใน 5 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ทุกรายล้วนเชื่อมโยงสถานบันเทิงใน กทม.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงาน พบผู้ป่วยยืนยัน 19 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 238 คน รักษาหาย 198 คน อยู่ในโรงพยาบาล 40 คน เสียชีวิตรอบใหม่ 0 คน โดยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 19 ราย อยู่ใน 5 อำเภอได้แก่ 

1.อ.เมือง 4  ราย 
2.อ.ปากเกร็ด 5 ราย 
3.อ.บางบัวทอง 5 ราย 
4.อ.บางใหญ่ 3 ราย 
5.อ.บางกรวย 2 ราย 


นนทบุรีติดโควิดพุ่ง 19 ราย กระจายใน 5 อำเภอ โยงคลัสเตอร์ผับ กทม.