24 ก.พ.64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เตรียมจัดวัคซีนโควิด-19 ส่วนหนึ่งให้กับโรงแรมที่เสนอตัวเป็น “ Area Quarantine”  ซึ่งจะนำวัคซีนฉีดให้กับพนักงานทั้งหมด โดยวัคซีนที่มาถึงล็อตแรกวันนี้ จะถูกแบ่งไปใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย) จังหวัดละ 2 0,000 โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงาน 10,000 คนต่อจังหวัด รวมทั้งหมด 100,000 โดส เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาพักใน “Hotel Quarantine"  โดยโครงการต่อไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอต่อศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการกักตัวในห้องเพียง 3 วัน หลังจากนั้นจะให้ออกมาใช้บริการพื้นที่บริเวณโรงแรมได้ ภายใต้มาตรฐานการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่านักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จะให้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัว นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จะเริ่มเมื่อไรต้องดูความเหมาะสม เพราะต้องขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนภายในสิ้นปีนี้จำนวนเท่าไร อีกทั้งต้องดูข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ว่า จะออก “พาสปอร์ตวัคซีนโควิด-19" ให้หรือไม่ ซึ่งหากผ่านรับรองก็จะนำเข้า ศบค. เพื่อให้พิจารณา และคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 คือ ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.