เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2564 เฟซบุ๊กเพจ The Daily Life : เดอะเดลิไลฟ์ข่าวสุขภาพรายวัน โพสตฺเฟซบุ๊กระบุข้อความ  เปิด “มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19” ถ้าตัววัคซีนไม่ปลอดภัย ประชาชนก็จะได้รับอันตราย

มาตราการดังกล่าวมี 3 ด้านคือ มาตราการควบคุมคุณภาพวัคซีนให้ตรงตามมาตราฐานต้นทาง  มาตราการป้องกันวัคซีนไม่ให้ถูกโจรกรรม และมาตราการป้องกันการปลอมแปลงวัคซีน 
The Daily Life ได้พูดคุยกับ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สรุปเป็นมาตราการ 3 ด้าน จากการถอดบทเรียนการกระจายวัคซีนของผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งไทยจะต้องจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมาก 

ในเบื้องต้นต้องมีแผนรองรับทั้งเส้นทางการขนส่ง แหล่งเก็บ การกระจายวัคซีน การเก็บขวดวัคซีนคืนหลังฉีด

วัคซีนที่มาถึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดการถูกลักลอบนำวัคซีนออกไป และไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัววัคซีน ตั้งแต่กระบวนการขนส่งจากต้นทาง จนถึงคลังวัคซีน ต้องดูแลเรื่องอุณภูมิให้ดี ต้องมีมาตรฐานรักษาอุณหภูมิตลอดทาง ต้องตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน เมื่อมาถึงมือเราแล้ว คุณสมบัติตรงกับต้นทางที่ออกจากเขาหรือไม่ อยู่กับเขาเป็นอย่างไร มาถึงมือเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น กระบวนการจัดส่งในพื้นที่ก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย” 

ในส่วนประเด็นการโจรกรรมวัคซีน ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในต่างประเทศ โจรยุคใหม่ไม่ใช้ปืนล้อมปล้นจี้ แต่ใช้การแฮกเข้าระบบข้อมูลกันเลยทีเดียว โดยไปเปลี่ยนสถานที่ปลายทางในการส่งวัคซีน กรณีที่เกิดขึ้นคือวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งโชคดีที่มีระบบการตรวจสอบเข้มแข็ง จึงตรวจเจอการแฮกก่อนที่จะนำวัคซีนไปส่งให้โจร 

สำหรับขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว จะนำไปทิ้งทั่วไปไม่ได้ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการควบคุม เก็บกลับมาให้ครบทุกขวด เพราะหากขวดวัคซีนที่ใช้แล้วเล็ดลอดออกไป อาจเกิดปัญหามิจฉาชีพนำขวดไปบรรจุของเหลวที่ไม่ใช่วัคซีน กลายเป็นวัคซีนปลอม ส่งผลเสียต่อระบบสุขภาพได้ การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของวัคซีนจึงเป็นเรื่องอ่อนไหวและมีรายละเอียดในการปฎิบัติมากมาย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติคือหน่วยงานหลักของไทยที่ทำหน้าที่ในส่วนงานขาเข้าของการทำงานด้านวัคซีนโควิด 19 คือการเจรจา จัดหา และควบคุมการส่งมอบ โดยมีกรมควบคุมโรค รับหน้าที่ในส่วนงานขาออก คือการจัดเก็บวัคซีน โลจิสติก ไปจนถึงการกระจายการฉีดให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่งนับเป็นงานที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยมีการฉีดวัคซีนมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย

#TheDailyLife #Covid19 #วัคซีนโควิด