23 ก.พ.64 ร้อยตำรวจเอกพงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  หารือมาตรการผ่อนคลายกิจการ และสถานที่ต่างๆตามที่ ศบค. มีมติ โดยระบุว่า กทม.ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุม ทำให้สามารถผ่อนคลายมาตรการ ให้เปิดสถานที่ต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

1. ร้านอาหาร สามารถขายอาหาร และ ให้นั่งดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ไม่เกิน  23.00 น.  
2. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด เปิดบริการได้ต้องเข้มงวด ให้เว้นระหว่างห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร และให้บริการได้เฉพาะโต๊ะนั่ง ส่วนโต๊ะยืนยังไม่อนุญาต และไม่ให้มี      การจัดพื้นที่ให้เต้น  ส่วนการลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชันไทยชนะ ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง หากเกิดกรณีแพร่ระบาดจะสามารถติดตามและสอบสวนโรคได้ง่าย 
3. สถานที่ออกกำลังกายประเภท  ยิม ฟิตเนส   เปิดให้บริการตามปกติ เปิดคลาสสอนได้ รวมถึง สนามแข่งกีฬาประเภทต่างๆ อนุญาตให้มีผู้ชมได้ โดยรายละเอียดนกีฬา ทางกทม.จะ      เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่อไป 
4. สถานที่จัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ผ่อนปรนให้มีผู้เข้าร่วมงานได้ 300 คน แต่ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน และทางกทม.จะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการอนุญาต เหล่านี้จะ      เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ส่วนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครอนุญาตให้เปิดเรียนปกติแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงสถานบันกวดวิชา แต่หากโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ก็สามารถทำได้ เพื่อลดระยะห่าง แต่หากโรงเรียนใดที่เปิดแบบเต็มรูปแบบ ก็ขอให้เหลื่อมเวลาในการทานอาหาร เพื่อลดความแออัด 

ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ ซึ่งทางสำนักอนามัยกทม.อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน มี 2 ลักษณะ คือ การเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเลย ให้ออกแนวทางภายใน1-2 วันนี้ และ การเคลื่อนย้ายแบบไปกลับในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยจะออกอีกมาตรการ ที่อาจจะเข้มข้นน้อยกว่าลักษณะแรก 

ส่วนการกระจายวัคซีนทางกรุงเทพมหานคร จะประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่จะรับวัคซีน