ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงทำไมวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) ต้องฉีดให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี 

โดย คุณหมอยง ระบุว่า จากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยข้อมูลของวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac) ยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ที่อายุเกิน 60 ปีมีจำนวนน้อย จากการศึกษาในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3  มีผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอยู่เกือบร้อยละ 4

 

ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉินกับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี เช่นเดียวกันทำไมไม่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปีก็เพราะยังไม่มีข้อมูลในการศึกษาในกลุ่มอายุดังกล่าว

 

ในทางปฏิบัติจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ และในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีข้อมูลการฉีดในผู้สูงอายุมากเพียงพอก็จะขยับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุต่อไป ในวันข้างหน้าหรือในระยะเวลาอันใกล้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะขยับอายุขึ้นไปเมื่อมีข้อมูลมากพอ

 

อย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าและมีความเสี่ยงสูง ที่จะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด-19 และเกิดอันตรายได้สูง อย่างเช่นคุณหมอจังหวัดมหาสารคามก็สามารถที่จะให้ได้ แต่จะต้องประเมินประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนมากกว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น โดยแพทย์ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดและเจ้าตัวยินดีรับความเสี่ยงก็สามารถทำได้ด้วยความยินยอมของผู้นั้น โดยความเห็นส่วนตัวในระยะเวลาอันใกล้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ ก็จะมีเพิ่มขึ้นและคงจะได้ฉีดกันทุกคน อดใจรอ