กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิด 8 ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล โดยระบุว่า ใช้เวลาเพียง 5-7 นาที และรอดูอาการอีก 30 นาที 

 

ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 จะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการโดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (ทำบัตร)

 

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 

 

ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง , ซักประวัติ , ประเมินความเสี่ยง , ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

 

ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน 

 

ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน 

 

ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ออฟฟิเชียล "หมอพร้อม" (เจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแล)

 

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมเอกสารการปฏิบัติตัวหลีงฉีดวัคซีน  

 

ขั้นตอนที่ 8 Dash ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ 

 

 

เช็กเลย 8 ขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใช้เวลาไม่นาน

 

CR กระทรวงสาธารณสุข