วันที่ 22 ก.พ.2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ @Rachadaspoke ระบุว่า ศบค.(ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) คลายล็อคมาตรการนั่งดื่มในร้านอาหาร ผับบาร์ ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ผับบาร์ ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ที่ยังห้ามเปิด

นางสาวรัชดา ระบุรายละเอียดว่า นั่งดื่มสุราได้ เล่นดนตรีสดได้ แต่ห้ามเต้น ในพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด เปิดตามปกติ

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันที่แน่ชัดว่า การผ่อนคลายมาตรการนั่งดื่มในสถานบันเทิงจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันใด 

ศบค. คลายล็อกสถานบันเทิงนั่งดื่ม-ฟังดนตรีสดได้ แต่ห้ามเต้น จ.สมุทรสาครยังห้ามเปิด

ศบค. คลายล็อกสถานบันเทิงนั่งดื่ม-ฟังดนตรีสดได้ แต่ห้ามเต้น จ.สมุทรสาครยังห้ามเปิด

ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล @Rachadaspoke