สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 111,948,677 ราย เสียชีวิตรวม 2,477,781  ราย รักษาหายแล้ว 87,256,912 คน

เปิดอันดับยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลก 10 ประเทศ ล่าสุดติดเชื้อโควิดทั่วโลกวันนี้กว่า 3 แสนราย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 10 อันดับแรก

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 28,761,925 ราย เสียชีวิตสะสม 511,133 ราย 
2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 11,005,071 ราย เสียชีวิตสะสม 156,418  ราย 
3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 10,168,174 ราย เสียชีวิตสะสม 246,560 ราย
4.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,164,726 ราย เสียชีวิตสะสม 83,293 ราย
5.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,115,509 ราย เสียชีวิตสะสม 120,580 ราย
6.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 3,605,181 ราย เสียชีวิตสะสม 84,306 ราย
7.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,133,122 ราย เสียชีวิตสะสม 67,101 ราย
8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 2,809,246 ราย เสียชีวิตสะสม 95,718 ราย
9.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 2,638,422 ราย เสียชีวิตสะสม 28,060 ราย
10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 2,394,515 ราย เสียชีวิตสะสม 68,443 ราย

ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ 114 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 25,415 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย