สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 111,606,827 ราย เสียชีวิตรวม 2,471,407 ราย รักษาหายแล้ว 86,804,899 คน

1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 28,675,199 ราย เสียชีวิตสะสม 509,854 ราย 

2.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 10,991,091 ราย เสียชีวิตสะสม 156,339 ราย 

3.บราซิล ติดเชื้อสะสม 10,139,148 ราย เสียชีวิตสะสม 246,006 ราย

4.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,151,984 ราย เสียชีวิตสะสม 82,876 ราย

5.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,105,675 ราย เสียชีวิตสะสม 120,365 ราย

 

 

6.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 3,583,135 ราย เสียชีวิตสะสม 84,147 ราย

7.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,133,122 ราย เสียชีวิตสะสม 67,101 ราย

8.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 2,795,796 ราย เสียชีวิตสะสม 95,486 ราย

9.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 2,631,876 ราย เสียชีวิตสะสม 27,983 ราย

10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 2,388,417 ราย เสียชีวิตสะสม 68,343 ราย

ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ 114 ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 25,323 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย