ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ โควิด-19 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 82 ราย จากผู้ติดเชื้อในประเทศและมาจากต่างประเทศ

 

 

โดยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 71 ราย (จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 27 ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 44) , ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย

 

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 25,323 ราย รักษาหายวันนี้ 59 ราย รวม 24,129 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ไม่มีรวมเป็น 83 รายตามเดิม และเหลือรักษาตัวอยู่ 1,111 ราย 

 

 

 

 
ตัวเลขผู้ป่วยระลอกใหม่
 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19