คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้นำรถพระราชทานเข้ามาตรวจเชิงรุก เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานองค์การ จำนวน 600 คน ณ อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ทราบว่า ตรวจพบพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย A3 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) เพศหญิง จำนวน 1 คน ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกฤษณา 1 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน เพื่อให้รถพยาบาลนำไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สูนย์รังสิต

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานคนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 - 18 ก.พ. สรุปได้ดังนี้

วันที่ 11 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 95 ก หมายเลข 1 - 50119 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์ และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 12 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70257 ตั้งแต่เวลา 13.15 - 20.35 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์ และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 13 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 ตั้งแต่เวลา 13.40 - 21.55 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์ และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 14 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 ตั้งแต่เวลา 14.20 - 22.40 น. หลังเลิกงานได้ไปที่ตลาดพรพัฒน์ และกลับที่พักอาศัย

วันที่ 15 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 22.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 16 ก.พ. วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 17 ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 ตั้งแต่เวลา 14.15 - 22.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

 

 

 

วันที่ 18 ก.พ. ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) หลังจากนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 21.15 น.หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 19 ก.พ. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ อีกทั้ง เมื่อพนักงานขับรถนำรถกลับเข้าอู่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่วัน จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสารธรรมดา สาย 95 ก หมายเลข 1 - 50119 , รถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 หมายเลข 1 - 70257 และรถโดยสารปรับอากาศ สาย A3 หมายเลข 1 - 70305 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งอีกว่า ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนjา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

A3, โควิด-19, ขสมก., ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

A3, โควิด-19, ขสมก., ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก