ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนโครงการ เราชนะ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิดจุดบริการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขา / จุดบริการธนาคารกรุงไทย ได้ตามเอกสารข้างล่างนี้

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

 

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ลงทะเบียน, เราชนะ, ไม่มีสมาร์ทโฟน, กรุงไทย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

หมายเหตุ : โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมาด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้