ความคืบหน้าภายหลัง ครม. มีมติอนุมัติมาตรการ ม.33 เรารักกัน สำหรับช่วยเหลือ ประกันสังคม กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน โดยเตรียมเปิดให้ ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รับ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน 2564 โดยเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ต้องมีสัญชาติไทย , เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม , ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ , ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน ระบุขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน ดังนี้

(2) 8 - 14 มี.ค. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

(3) 15 - 21 มี.ค. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

(4) 22 , 29 มี.ค. - 5 , 12 เม.ย. ได้วงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท (โอนเข้าทุกวันจันทร์)

(5) 22 มี.ค. - 31 พ.ค. เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านร้านค้า / ผู้ประกอบการ / บริการ

- ร้านธงฟ้าที่ใช้ แอปพลิเคชัน ถุงเงิน

- โครงการ คนละครึ่ง

- โครงการ เราชนะ

ขณะที่ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ดังนี้

(1) 15 - 28 มี.ค. ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

(2) 29 มี.ค. - 4 เม.ย. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

(3) 5 - 11 เม.ย. ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ อีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

(4) 12 , 19 เม.ย. ได้วงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งละ 2,000 บาท

(5) 12 เม.ย. - 31 พ.ค. เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านร้านค้า / ผู้ประกอบการ / บริการ

- ร้านธงฟ้าที่ใช้ แอปพลิเคชัน ถุงเงิน

- โครงการ คนละครึ่ง

- โครงการ เราชนะ

ม.33 เรารักกัน, ขั้นตอนลงทะเบียน, ทบทวนสิทธิ, ม33เรารักกัน, ผู้ประกันตน ม.33, ผู้ประกันตน มาตรา 33, เราชนะ, คนละครึ่ง, เป๋าตัง, ถุงเงิน