19 ก.พ.64  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จากโครงการ "เราชนะ"  โดยการให้เงินเยียวยา รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยในวันนี้ กระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นงวดที่ 3

 

ทั้งนี้ การโอนเงินเยียวยา "เราชนะ" ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือ บัตรคนจน โดยจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์   โดยได้รับวงเงินเพิ่ม ครั้งละ 675 บาท รวมจำนวน 5,400 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ ครั้งละ 700 บาท รวมจำนวน 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สำหรับการใช้จ่ายเงิน "เราชนะ" เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 31 พ.ค. 64  โดยสามารถสะสมสิทธิการใช้วงเงินได้จนถึงสิ้นสุดโครงการ   ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือเครื่องรูดบัตร EDC ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

สำหรับการรับโอนเงินเยียยา "เราชนะ" ครั้งต่อไป (ทุกวันศุกร์) คือวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564