สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ"เราชนะ"แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ  1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ผู้เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา

อ่านข่าว : เช็ก 5 ขั้นตอน กดรับเงิน "เราชนะ" 7,000 บาท เริ่มแล้วพรุ่งนี้ 

โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิเราชนะที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จะต้องเข้ามายืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังจากทางโครงการเราชนะและกดยอมรับเงื่อนไขผ่านทางแบนเนอร์เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท  

ทั้งนี้ประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะแล้วนั้นต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แบ่งให้กด 2 รอบ ดังนี้ 

1.กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่งมาก่อน เริ่มกดรับสิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2.กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com) กดรับสิทธิเราชนะ เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

โดยประชาชนที่กดรับสิทธิ เราชนะ ผ่านแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เงินจะเข้าคือ 

1.จะได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2.ทุกวันพฤหัสบดี เงินจะเข้า 1,000 บาท /สัปดาห์ จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ

ทั้งนี้ประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะแล้วนั้น  ถ้ายืนยันรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังไม่ทัน สามารถกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ภายหลังวันที 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ จะได้รับวงเงินดังนี้ 

1.จะได้รับวงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมา ตั้งแต่ 18 ก.พ.64
2.ทุกวันพฤหัสบดี เงินจะเข้า 1,000 บาท /สัปดาห์ จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ

วงเงินสิทธิเราชนะสามารถสะสมและใช้จ่ายได้ไปจนถึง 31 พ.ค. 64 

กดยืนยันรับสิทธิ "เราชนะ" ผ่านแอป"เป๋าตัง" หากกดไม่ทันวันเงินเข้า 18 ก.พ.นี้ ต้องทำอย่างไร เงินจะเข้าเมื่อไหร่