นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยไทม์ไลน์ โครงการ ม.33 เรารักกัน ที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว ภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งช่วงเวลาลงทะเบียนได้รับการยืนยันจากธนาคารกรุงไทยแล้ว 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน
 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย 

และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลจึงเยียวยารายละ 4,000 บาท 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 
4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท 

สำหรับไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน มีดังนี้ 
1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64
2.ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค.64
3.กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" วันที่ 15-21 มี.ค.64
4.ได้วงเงินผ่าน "เป๋าตัง" 1,000 บาท ในวันที่ 22,29 มี.ค. และวันที่ 5,12 เม.ย.64
5.เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 31 พ.ค.64
ทั้งคาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

ไทม์ไลน์เงิน 4,000 บาท เข้าแอปเป๋าตัง

วันที่ 8-14 มี.ค.2564 ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง กดยืนยันตัวตน รับสิทธิ์บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง , 

วันที่ 15 มี.ค. – 5 เม.ย.2564 ได้เงิน 1,000 บาท 

เริ่มจ่ายเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรก 15 , 22 , 29 มี.ค.

 และงวดสุดท้าย 5 เม.ย. วันที่ 31 พ.ค.2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย

"ม.33เรารักกัน" เลื่อนวันลงทะเบียน กางไทม์ไลน์กันชัดๆ ต้องทำอย่างไรเพื่อให้เงิน 4,000 เข้าแอปเป๋าตัง