23 ม.ค.64     นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากว่า ถูกบริษัทต่างชาติที่มาจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นนอมินีให้ ทำการหลอกขายบ้านพักพร้อมที่ดินจัดสรรให้ ในโครงการ “Phetchaburi Park Project” ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว สวนอาหาร และสวนน้ำ ในพื้นที่กว่า 555 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่โศก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพวกตนจ่ายเงินให้บริษัทดังกล่าวไปหมดนานแล้ว แต่โครงการไม่คืบหน้าแต่อย่างใด

จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดในโครงการดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด 21 แปลง เนื้อที่รวม 555 ไร่ 1 งาน 49 ตรว.อยู่ในรูปของ น.ส.3 ปรากฏว่า ที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 458(พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2515 และเมื่อตรวจสอบต่อไปว่า น.ส.3 ดังกล่าวนั้นได้ทำการออกโดยกรมที่ดินช่วงปี 2533 ภายหลังจากการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จึงเป็นที่สงสัยว่า เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ทั้ง 21 แปลงดังกล่าว กรมที่ดินออกมาให้ประชาชนหรือเอกชนได้อย่างไร เพราะกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินมีระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีบุคคลต่างๆ เกี่ยวข้องมากตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อำเภอ จังหวัด ยันถึงส่วนกลาง คือ กรมที่ดิน จะไม่มีใครทราบเลยหรืออย่างไรว่า ที่ดินทั้ง 21 แปลงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสมาคมฯเชื่อว่าอาจมีการร่วมมือกันกระทำผิดกฎหมายอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 โดยชัดแจ้ง
 

ทั้งนี้ที่ดินดังกล่าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ทำการลงไปรังวัดสำรวจตรวจสอบพิกัดของที่ดินแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.63 และรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.63 ว่าพื้นที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้มจริง และอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ดำเนินการตรวจสอบสารบบที่ดินเพื่อเพิกถอน น.ส.3 ทั้งหมดแล้ว แต่ทว่าจนบัดนี้กระบวนการเพิกถอนที่ดินและเอาผิดบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความเดินทางไปเรียนพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปพบในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ฯ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด