สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงการเข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยืนยัน การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง

ตามที่มีข่าวของสื่อมวลชนกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นพ.นคร เปรมศรี เข้าพบในวันนี้ 22 มค 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น เป็นการเข้าร่วมชี้แจงกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ ในเรื่องกระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่ามีขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไร

 

และการควบคุมกำกับคุณภาพของวัคซีนที่จะมีผู้มาขอขึ้นทะเบียน ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวใด และไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือความไม่พอใจของบริษัทแอสตราเซนเนนกา (astrazeneca)

 

ขอเรียกร้องให้การเสนอข่าวของสื่อมวลชนสำนักดังกล่าวรักษาจรรยาบรรณในการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดี และไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่มีแหล่งข่าวที่อ้างอิงได้ รวมทั้งขอให้ลบข่าวเท็จนี้ออกจากช่องทางการสื่อสารทั้งหมด

 

 

สถาบันวัคซีนแถลง การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ไม่เกี่ยวการเมือง วอนสื่อที่นำเสนอลบข่าว