ข่าว

เช็กเลย "เราชนะ" ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7,000 บาทหรือไม่

เช็กเลย "เราชนะ" ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7,000 บาทหรือไม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเลย "เราชนะ" ผู้ประกันตนมาตรา 39,40 มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7,000 บาทหรือไม่

สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนดรวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

อ่านข่าว : เช็กให้ชัด "เราชนะ" แต่ละกลุ่มได้รับเงินเข้า "เป๋าตัง" วันไหน ถอนไม่ได้สแกนจ่าย คล้าย "คนละครึ่ง"

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (19 มกราคม 2564)  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวมาตรการเยียวยาผลกระทบการระบาดโควิด-19ระลอกใหม่กับมาตรการ "เราชนะ" สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ"เราชนะ" จะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ :

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

7.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ขณะเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ยืนยันแล้วว่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในโครงการ เราชนะ เนื่องจากถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งคู่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตามปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com 

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นลูกจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เมื่อลาออก ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อไป จึงถือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ซึ่งจะต้องนำส่งเงินสมทบในฐานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า  รับจ้างทั่วไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด