สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าว : 'รมว.ศธ.' ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด 

ทั้งนี้ทำให้นักเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน ด้วยการเรียนออนไลน์แทน ทำให้ผู้ปกครองหลายคนเกิดคำถามว่า เมื่อไหร่ลูกๆของตนเองจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ล่าสุด นพ.จักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้เผยรายละเอียดถึงกรณีที่ว่า "นักเรียนจะสามารถไปโรงเรียนได้หรือไม่" 

"พื้นที่ที่เป็นการควบคุมสูงสุดสามารถช่วยกันลดผู้ติดเชื้อ.นแต่ละวันลงได้มีการป้องกันตนเอง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาาก ล้างมือบ่อยๆ เป็นมาตรการสำคัญที่สถานศึกษาต่างๆพยายามที่จะวางเอาไว้ให้นักเรียนและคุณครูได้สอน ถ้าดำเนินการต่างๆเหล่านี้ได้ และตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับก็เป็นที่มาอันสำคัญที่เราจะเริ่มผ่อนคลาย เหมือนกับระลอกแรกที่ผู้ติดเชื้อลดลงก็จะมีการผ่อนคลายเกิดขึ้น และขึ้นอยู่กับทางกระทรวงศึกษาธิการที่จะประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าบางพื้นที่สามารถที่จะเปิดก่อนได้ ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยน้อยมาก และสามารถควบคุมจำกัด จัดการทำความสะอาดการดูแล เว้นระยะห่าง ในโรงเรียนทำได้"