นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ ศบค. แนะนำทีมโฆษกที่จะเข้ามาช่วยเสริมทีมอีก 1 ท่าน เพื่อรายงานสถานการณ์ ข่าวสาร ชุดข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิดให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ คือ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ ดีกรี อดีตนางสาวไทยเมื่อปี 2542

สำหรับ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือคุณหมอเบิร์ท อดีตนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2542 และเคยเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรประจำสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและช่อง 7 สี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ณ จังหวัดนครปฐม จบประถมศึกษาที่โรงเรียนฐานบินกำแพงแสน มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวิทยา จบการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีแล้วได้อยู่ฝ่ายจิตแพทย์ทั่วไป

 

คุณหมอเบิร์ท มีโอกาสได้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2542 และชนะการประกวดได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่ 36 ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศตรินิแดดและโตเบโก และเป็นนางสาวไทยคนสุดท้ายที่ได้ไปประกวดนางงามจักรวาล

 

นอกจากนี้ คุณหมอเบิร์ท ยังเคยเป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พิธีกรรายการเพราะฉันคือผู้หญิงทางไอทีวี และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

เปิดตัว คุณหมอเบิร์ท พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ทีมโฆษก ศบค.อดีตนางงามจักรวาลมากความสามารถ

 

เปิดตัว คุณหมอเบิร์ท พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ทีมโฆษก ศบค.อดีตนางงามจักรวาลมากความสามารถ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia