ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อัปเดตมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564) "ลดภาระค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่อง มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน"

สำหรับมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ล่าสุดโดยทาง ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รวบรวมมาอัปเดตล่าสุดไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง

 

1.ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

 

- ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (ตามใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.2564) โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก

 

- ลดค่าน้ำ 10% 2 เดือน (ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564) เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 

- ช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ต กสทช.เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือรองรับการทำงานที่บ้าน Work From Home โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

- โครงการคนละครึ่ง (ขยายเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์) เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 20 ม.ค.นี้ ใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

 

- มาตรการ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 2 เดือน สำหรับอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบรวมทั้งเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

2.เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการและประชาชน

 

- โครงการสินเชื่อ (ธ.ออมสิน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 25,000 ล้านบาท ขยายออกไปจนถึง 30 มิ.ย.2564

 

- โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ธ.ออมสิน) สำหรับทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขยายออกไปจนถึง 30 มิ.ย.2564

 

- โครงการสินเชื่อ SMEs ไทยสู้โควิด (บสย.) ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ม.ค.2564 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

 

- โครงการสินเชื่อ (ธอส.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 วงเงิน 20,000 ล้านบาท

 

- บรรเทาภาระหนี้สิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ ธพว. ธอส. ธ.ออมสิน ลด-พักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือของแต่ละธนาคาร

 

 

- ขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ลูกจ้างและนายจ้างเหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.2564

 

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

 

- กรณีว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน 

 

- โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19