หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 12 มกราคม 64  อนุมัติหลักการ กรณี มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ หรือ "เงินเยียยาโควิด"ภายใต้โครงการ "เราชนะ" จะแจกเงินให้กับประชาชนจำนวนคนละ 7,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นเวลา 2 เดือน ๆละ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน 

 

โดยกระทรวงการคลัง แถลงข่าวมาตรการเงินเยียวยาโควิด "เราชนะ" จะพิจารณาให้เงินเยียวยากับกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร

เปิดให้ลงทะเบียนเร็วที่สุดหรือภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เราชนะ” เกษตรกรต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะฐานข้อมูลไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชัน และจ่ายเงินเร็วที่สุดปลายเดือน ม.ค.นี้ หรืออย่างช้าต้นเดือน ก.พ. 2564 จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ผู้ได้รับเยียวยาในรอบที่แล้ว ที่มีสิทธิ 40 ล้านคน กระทรวงการคลังพยายามเคลียร์ให้มากที่สุด แนวทางเบื้องต้น จะตัดผู้อยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้ที่มีฐานะ เพื่อให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิที่เดือดร้อนจากกรณีโควิดอย่างแท้จริง


 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในวันที่ 19 ม.ค. 2564

ดังนั้น ประชาชนที่จะต้องเตรียมตัว "ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ" ใน 3 กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งบางราย "คนเก่า" เคยได้สิทธิรอบที่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบรักษาสิทธิ์

ส่วนบางราย "คนใหม่" ที่ได้รับผลกระทบโควิดรอบนี้ อาจจะต้องรอความชัดเจนว่า ครม. ประชุม 19 ม.ค. จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนออกมา

แต่สำหรับ คนอยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการและลูกจ้าง หรือผู้ที่มีฐานะ อาจจะมีมาตรการอื่นดูแลแทนต่อไป