สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยทาง ศบค.มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,754 ราย รักษาหายแล้ว 2,996 ราย

นอกจากนี้ยังเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล 2,240 ราย และอยู่โรงพยาบาลสนาม 1,511 ราย โดยเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 7 รายด้วยกัน

 

ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยตัวเลขร้อยละของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำแนกตามปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 10 ปัจจัยดังนี้

 

1.ค้นหาเชิงรุก 44.38%

2.แรงงานต่างชาติ 39.76%

3.สถานที่ชุมชน ตลาด 39.69%

4.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 10.63%

5.สถานบันเทิง 3.74%

6.บ่อนการพนัน 2.98%

7.สัมผัสบุคคลในครอบครัว

8.สนามไก่ชน 1.18%

9.ร้านอาหาร 0.76%

10.สถานที่แออัด 0.63%

 

 

 

เปิดปัจจัยเสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ แบ่งเป็น 10 ปัจจัย

 

เปิดปัจจัยเสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ แบ่งเป็น 10 ปัจจัย