มาตรการเยียวยาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้โครงการ "เราชนะ" แจกเงินคนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน โดยคลังฯ เตรียมจะนำเสนอรายละเอียดมาตรการนี้ต่อ ครม.ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ต่อไปนั้น

 

ทั้งนี้คาดว่า เมื่อโครงการ "เราชนะ" มีความชัดเจน ประชาชนจะสามารถดำเนินการลงทะเบียนและใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยจะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกจ้างรายวัน กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น

 

เราจะมาดูกันว่า สำหรับโครงการ "เราชนะ" ในเบื้องต้นมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้าง ต้องทำยังไง และประชาชนกลุ่มไหนจะได้รับสิทธิกันบ้าง 

 

- เปิดให้ลงทะเบียนผ่านโครงการชื่อ "เราชนะ"

 

กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ "เราชนะ" ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 

- กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน

 

- กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่อีกครั้ง และที่กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย

 

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยาเราชนะ

 

- กลุ่มอาชีพอิสระ

 

- เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร แต่อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่

 

กลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ "เราชนะ" เบื้องต้น 

 

- กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน

 

- พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

 

- กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

 

- ผู้มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะมีเกณฑ์พิจารณาว่ารายได้เท่าใด จึงจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก รายได้เข้า-ออกเดือนต่อเดือน และฐานข้อมูลผู้เสียภาษี เป็นต้น

 

 

สำหรับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2564 นี้ โดยจะแจกเงิน 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เดือนละ 3,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท