วันที่ (12 ม.ค 64) นพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ทำเนียบรัฐบาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ระลอกใหม่ที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราขธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความพร้อม เตรียมการจัดตั้งสนาม รองรับสถานการณ์ หากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ซึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน ซึ่งขณะนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการโควิด - 19 (Local Quarantine) ของจังหวัดอยู่แล้ว โดยได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ปิดที่ห่างไกลจากชุมชน มีความปลอดภัยสูง มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยหากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น นอกจากนั้น จังหวัดอุบลราชธานีจะใช้พื้นที่อาคารเรียนรวมบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตบ้านยางน้อย เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สามารถแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแยกหญิง - ชาย รวมถึงพื้นที่ในการปฏิบัติงานและที่พักของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากทุกอำเภอให้พร้อมปฏิบัติงานไว้ 10 ทีม ซึ่ง 1 ทีมจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ 100 คน

 

ด้าน รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้จังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวอุบลราชธานี ประกอบกับวิทยาเขตบ้านยางน้อย เป็นสถานที่ปิดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีอาคารที่เหมาะสม และพร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี