ข่าว

"สวนดุสิตโพล" เผยเด็กไทยเก่งโซเชียล เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สวนดุสิตโพล"เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เด็กไทยในสายตาประชาชน" พบว่า เด็กไทยเก่งโซเชียล เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เด็กไทยในสายตาประชาชน”กลุ่มตัวอย่าง 1,377 คน สำรวจวันที่4 – 8 มกราคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ร้อยละ 36.35 จุดเด่น คือ เก่งเทคโนโลยี ร้อยละ 80.64 อยากให้เด็กพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 66.52 สิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 72.19 โดยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น ร้อยละ 71.24 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ดุสิตโพล" เผย กว่า 53 % เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องม็อบ ให้บิ๊กตู่ ยุบสภา หรือลาออก

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ผู้ใหญ่นั้นมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจในตัวเอง ฉลาด เรียนรู้เร็ว เก่งเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยากให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลให้มากขึ้น ทั้งนี้โควิด-19 ก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิต ครอบครัว รวมถึงสภาพจิตใจด้วย ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะจัดเตรียมมาตรการเยียวยากลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน
 

ผลการสำรวจโพล เรื่อง “เด็กไทยในสายตาประชาชน” แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นของเด็กรุ่นใหม่คือการมีความมั่นใจ เรียนรู้เรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ดี โดยเราจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นของเด็กผ่านสื่อโซเชียลแบบต่างๆ ที่แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาที่หลากหลายแต่ก็ยังคงสามารถสื่อสารกันได้อย่างดีหรือจะเป็นเรื่องการเรียนออนไลน์ที่เด็กๆ ก็สามารถปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นจุดเด่นของเด็กรุ่นใหม่ที่ดีมากในด้านการศึกษานั้น ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

"สวนดุสิตโพล" เผยเด็กไทยเก่งโซเชียล เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า ช้อปเลย...

"สวนดุสิตโพล" เผยเด็กไทยเก่งโซเชียล เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด