ข่าว

เปิดบุคคลเบื้องหลัง ผศ.ดร.อานนท์ ฟาด รุ้ง ปนัสยา ทำการบ้าน ถกแซ่ด #ถามเอียงๆกับจอมขวัญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ผศ.ดร.อานนท์ ฟาด รุ้ง ปนัสยา ไปทำการบ้านมาใหม่ ถกแซ่ด #ถามเอียงๆกับจอมขวัญ พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เปิดบุคคลเบื้องหลังความรู้เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กลายเป็นประเด็นร้อนถกกันอย่างดุเดือดดันแฮชแท็ก #ถามตรงๆกับจอมขวัญ ขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เมื่อผู้ประกาศคนดัง จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย รวมถึง รุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำม็อบราษฎร มาดีเบตเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2561 โดยตอนหนึ่ง ผศ.ดร.อานนท์ ฟาด รุ้ง ปนัสยา บอกให้ไปทำการบ้านมาใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่แกนนำม็อบราษฎรหยิบมาพูดนั้น ไม่ชัดเจน และ ไม่ถูกต้อง ขณะคนที่ยืนข้าง รุ้ง ปนัสยา วิจารณ์ ผศ.ดร.อานนท์ ว่า พูดแทรกบ่อยครั้ง

 

นอกจาก #ถามตรงๆกับจอมขวัญ แล้วปรากฏว่า #ถามเอียงๆกับจอมขวัญ ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยวิจารณ์ จอมขวัญ ผู้ดำเนินรายการ หลัง ผศ.ดร.อานนท์ ได้กล่าวออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองโดนคำถามไล่บี้อยู่ฝ่ายเดียว ขณะที่อีกฝั่ง รุ้ง ปนัสยา ไม่ถูกเปิดประเด็น

ล่าสุด ผศ.ดร.อานนท์ โพสต์เฟซบุ๊กเผยเบื้องหลังความรู้ที่ได้นำไปพูดในรายการว่าได้มาจากบุคคลเหล่านี้ และหลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว ระบุ กราบครูก่อนนอน ใช้ความรู้ในวิชาเหล่านี้เต็มๆ ในการไปออกรายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

กฎหมาย

ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ

ศ. สุดาศิริ วศวงศ์

รศ. ธัชชัย ศุภผลศิริ

รศ. ชยันติ ไกรกาญจน์

รศ. สำเรียง เมฆเกรียงไกร

อ. สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

อ. รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

 

บัญชี

อ. นันทพร พิทยะ

รศ. ดวงสมร อรพินท์

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

อ. นราทิพย์ ทับเที่ยง

อ. แพร กีระสุนทรพงษ์

 

การเงิน

รศ. สริตา บุนนาค

รศ. ศิรินันท์ ธนิตยวงศ์

ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์

ผศ. พงษ์ศักดิ์ ทรงชัยกุล

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ผศ. เมธินี วณิกกุล

 

เศรษฐศาสตร์

รศ. รัตนา สายคณิต

รศ. พรหมพร เชี่ยวสกุล

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

อ. คมขำ ดีวงษา

 

ประวัติศาสตร์

อ. คมขำ ดีวงษา

อ. วรชาติ มีชูบท

อ. สวัสดิ์ จงกล

 

รัฐศาสตร์

ศ.ดร. ไชยยันต์ ไชยพร

 

ทั้งหมดนี้ คือ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมให้พอมีความรู้จะนำไปใช้ในการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ผมเทิดทูนได้ ครับ

หลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว คุณความดีที่ผมทำในวันนี้ทั้งหมด ขออุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ได้สั่งสอนผมมาครับ