ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 10 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine ทำให้ยอดป่วยสะสม 3,902 ราย รักษาหายวันนี้ 11 ราย รวม 3,756 ราย เสียชีวิตรวม 60 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 86 ราย

 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จากเยอรมนี 1 ราย , สวีเดน 1 ราย , สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย , สาธารณรัฐเช็ก 1 ราย , เบลเยี่ยม 1 ราย , อินเดีย 1 ราย , เนเธอร์แลนด์ 2 ราย และสหรัฐอเมริกา 2 ราย

 
 
 
 

 

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19