(20 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ  MRT สายสีน้ำเงิน เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานในอัตรา 1 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยการคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่อยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค 

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารของ รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือ  MRT สายสีน้ำเงิน ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 2 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพิ่ม 1 บาท จากปัจจุบัน 16 บาทต่อเที่ยว จะเพิ่มเป็น 17 บาทต่อเที่ยว โดยมีเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 42 บาท

 

การปรับเพิ่มค่าโดยสารระหว่างการเดินทางจำนวน 4 สถานีในอัตรา 1 บาท มีดังต่อไปนี้

 

- สถานีที่ 1 อัตรา 17 บาท จากเดิม 16 บาท

 

- สถานีที่ 4 อัตรา 24 บาท จากเดิม 23 บาท

 

- สถานีที่ 7 อัตรา 31 บาท จากเดิม 30 บาท

 

- สถานีที่ 10 อัตรา 38 บาท จากเดิม 37 บาท

 

โดยการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาทุกๆ 2 ปี ซึ่งตามปกติจะต้องเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทาน ได้มีหนังสือ BEM/M/TKB/0026/63 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แจ้งว่า เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ โดยจะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในการคงอัตราค่าโดยสารตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสนับสนุน BEM ในรูปแบบโปรโมชั่นแก่ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องให้รัฐบาลชดเชยแต่ประการใด