(19 พ.ย.2563) เมื่อเวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา โครงการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เพิ่มเติมอีกครั้งในรอบที่ 3 เมื่อช่วงตั้งแต่ 06.00 น. จำนวน 722,598 สิทธิ มีประชาชนสนใจและลงทะเบียนอย่างรวดเร็วจนเต็มหมดแล้ว 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียน คนละครึ่ง จะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกว่า 7 แสนสิทธิดังกล่าว เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน

 

สำหรับผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 มีคุณสมบัติดังนี้

 

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

4. จนกว่าสิทธิจะหมด

 

- ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

 

- ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน