วันที่ 18 พ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์