(27 ต.ค.2563) เวลา 14.30 น. เหลืออยู่ 5 แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นสำหรับโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ www.คนละครึ่ง.com ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งหากตัวเลขครบ 10 ล้านคนเมื่อไรก็จะปิดลงทะเบียนทันทีนั้น


 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com เช่นเดียวกับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถคลิกเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย

 

สำหรับโครงการ "คนละครึ่ง"  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50 % โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

 

โดยการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และจะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน เพื่อให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน 60,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวมีข้อห้ามในการซื้อสินค้า 4 ประเภท ดังนี้ ลอตเตอรี, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,ยาสูบ , การบริการ

 

สำหรับคำถาม ข้อสงสัยที่ถูกพบบ่อยโครงการ "คนละครึ่ง"

 

1.จำเป็นต้องเติมเงิน 3,000 บาททีเดียวเลยไหม 

 

- ไม่จำเป็น เราเติมเงินผ่าน G-Wallet เท่าไหร่ก็ได้ โดยทางรัฐฯ จะเติมเงินให้เรามาวันละ 150 บาท เมื่อเราไปซื้อของ เราก็ต้องมีเงินของเรา เช่น เราซื้อของ 100 บาท เราต้องมีเงินใน G-Wallet 50 บาท และรัฐฯ ก็จะออกให้อีก 50 บาท คนละครึ่ง 

 

2.เมื่อเราได้รับ SMS บอกให้ใช้สิทธิ์ เช่น วันที่  5 พ.ย.2563 

 

- หากเราได้รับ SMS บอกว่า "ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่..." ข้อความแบบนี้คือเราได้สิทธิแล้ว แต่ควรใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 5 พ.ย. (วันไหนก็ได้ห้ามเกินนี้) ซึ่งหากเราไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันดังกล่าว ก็ถือว่าเราถูกตัดสิทธิ์ทันที 

 

3.ใช้เงินโครงการ "คนละครึ่ง" ยังไง

 

- 3,000 บาท เป็นตัวเลขที่รัฐฯช่วยในระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค.2563 ไม่ได้ให้เป็นเงินสด โดยจะเติมช่วยเราวันละ 150 บาท เช่น วันนี้เราไปกินข้าว 100 บาท รัฐฯ ช่วย 50 บาท เราเติมเงิน 50 บาท (คนละครึ่ง) แปลว่าเราจะเหลือวงเงินให้ใช้จนถึงสิ้นปี 2,950 บาท

 

4.วิธีเติมเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังค์ 

 

- เข้าแอปฯ เป๋าตังค์ 

- ใส่รหัส 6 ตัวที่ตั้งไว้ 

- กดตรง G-Wallet 

- กดตรงเติมเงินเข้า G-Wallet 

- เลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่ 

- คัดลอก

- เข้าแอปฯ บัญชีธนาคารเพื่อเติมเงิน

- กดเติมเงิน

- กดเติมเงินพร้อมเพย์

- วางหมายเลข G-Wallet ที่เราคัดลอกมาลง

- ตรวจสอบข้อมูล/กดยืนยัน

- เช็กที่แอปฯ เป๋าตังค์ ว่าเงินเข้าหรือยัง 

 

5.ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมโครงการได้ไหม

 

- ไม่ได้