วันที่ 18 ตุลาคม 2563 อัพเดทข้อมูล สิทธิคงเหลือ 4,167,017 สิทธิ ซึ่งทางด้านโครงการ "คนละครึ่ง" เปิดรับลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รับเงิน 3,000 บาท ยังเหลือสิทธิกว่า 4 ล้านราย

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และยืนยันตัวตน และเมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. 23.00 น. 

ลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รับเงิน 3,000 บาท ยังเหลือสิทธิกว่า 4 ล้านราย

ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก