"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ออกประกาศห้ามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทุกคน ทุกประเภท เข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องทางโดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของมูลนิธิฯเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากทำการเช่นนั้นให้ถือว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปลด จึงขอประกาศให้ทราบและขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลงชื่อนายธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร

ล่าสุดเฟซบุ๊ก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” โพสต์ข้อความระบุว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยไม่แบ่งแยกหรือฝักใฝ่ฝ่ายใด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมิได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ รวมถึงการเข้าร่วมชุมนุมใดๆเนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล

เพียงแต่ห้ามเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ใส่เสื้อหรือเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯในการเข้าร่วมชุมนุม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยืนยันในเจตนารมณ์ที่เป็นกลางทางการเมือง และยังคงยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน