16 ตุลาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ทวีตภาพข้อความ หยุดใช้ความรุนแรงยุติการชุนนุมเดี๋ยวนี้ การชุมนุมที่ผ่านมาหลายเดือนยังไม่มีความสูญเสีย ความรุนแรงไม่ช่วยในการปัญหา ชนชั้นนำไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์บ้างเลยหรือ? ฟังพวกเขา ปรับตัวและหาทางออกร่วมกัน ก่อนจะสายเกินไป และ เปิดพื้นที่ทันที! แกนนำประกาศยุติการชุมนุมแล้ว ผู้ชุมนุมกำลังทยอยเดินทางกลับ ไม่มีเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ยังปิดล้อมและกระชับพื้นที่ต่อไป นอกจากกระหายเลือด ต้องการให้เกิดความรุนแรง ผมขอเรียกร้องให้หยุดการยั่วยุเผชิญหน้า เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเดินทางกลับโดยปลอดภัยทันที

 

ธนาธร

 

ธนาธร