นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน“พาณิชย์ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า” โดยมี นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด และนายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมเปิดงาน  ซึ่งกรมการค้าภายในได้ร่วมกับภาคเอกชน ตลาดกลางสินค้า ห้างค้าปลีก  ส่งเสริมช่องทางตลาด และกระตุ้นการบริโภคผักผลไม้ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาดแบบครบวงจรระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ 
   

"พาณิชย์" สืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า" ปล่อยคาราวานรถผักผลไม้ ให้ประชาชนช่วง"เทศกาลกินเจ"

ทั้งนี้ภายในงานมีการปล่อยคาราวานรถผักผลไม้จากตลาดกลางสินค้า ไปยังตลาดปลายทางเพื่อกระจายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไปยังร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้มีช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  ในราคาที่เป็นธรรม 

       "พาณิชย์" สืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า" ปล่อยคาราวานรถผักผลไม้ ให้ประชาชนช่วง"เทศกาลกินเจ"
 นายวัฒนศักย์  กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ผู้บริโภคมีความต้องการผักและผลไม้ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาหารเจเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผัก ผลไม้ รวมถึงวัตถุดิบมีราคาสูง กรมการค้าภายใน จึงได้ ติดตาม  สถานการณ์และควบคุมอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารเจปรุงสำเร็จ 
 โดยกรมการค้าภายในจึงได้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ตลาดกลางสินค้า  ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมกรมการค้าภายใน  ห้างค้าปลีก ควบคุม ติดตามดูแลราคาสินค้าผักและผลไม้ให้เป็นธรรม พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางตลาด รณรงค์การบริโภค ตลอดจนจัดกิจกรรมเชฟโชว์ คัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ อาทิ ผัก ผลไม้ออร์แกนิก ข้าวที่มีโภชนาการสูง พร้อมกันนี้ยังจัดทำเมนูอาหารเจ ราคาประหยัด จานละ 20-25 บาท พร้อมสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของเมนูเจ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ       
 “จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจซื้อสินค้าพืชผักผลไม้รวมไปถึงมาชิมเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จจากเชฟชื่อดัง ในราคาสบายกระเป๋า  พร้อมร่วมสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ ได้ระหว่างวันที่16-25  ต.ค.นี้ ที่บริเวณตลาดผลไม้  ตลาดไท จ.ปทุมธานี” นายวัฒนศักย์ กล่าว